oktomvri2010
1 Октомври, 2010, Жена,
Пълно описание